Brannrutiner

Alle må gjøre seg kjent med branninstruksen og sette seg godt inn i forebyggende tiltak mot falsk alarm.

Branninstruks

Hver beboer SKAL gjøre seg kjent med følgende:

Dersom brannalarmen går:

Hvis brann oppstår:

Forebyggende tiltak mot falsk alarm

Vi har hatt for mange falske brannalarmer, og dette har ført til at ikke alle tar alarmen så alvorlig som man bør. Dette kan i verste fall føre til at liv går tapt ved en virkelig brann, og det er nødvendig å iverksette noen tiltak:

Alle falske brannalarmer skal fra nå varsles til styret. Om du har utløst brannalarmen ber vi derfor om at du sender en mail til styret med navn og forklaring på det som har skjedd.

Om ikke dette hjelper, vil det bli innført et gebyr ved utløsning av falsk brannalarm.