Dugnader

Det blir holdt 2 dugnader hvert år. En på våren og en på høsten. Mer info kommer senere.