Husleie

Etter at man har flyttet inn vil man motta faktura fra AS Eiendomsforvaltning på husleien. Når man betaler den første er det en fordel om man velger Avtalegiro. All betaling av husleie vil da gå automatisk.