Beboerundersøkelse november 2013 – Referat

Last ned originaldokumentet.

Vi i styret har nå snakket med de aller fleste av våre beboere, noe som for oss har vært en positiv opplevelse. Vi er glade og lettet over at det bor så mange ressurssterke og positive mennesker i blokka vår som kan og vil bidra til at Månebakken skal bli et enda bedre sted å bo.

Kort om beboere:

I blokka her har vi lærere, ingeniører, kokker, snekre, studenter, optiker, ansatte i kommunen, sykepleiere, bankmedarbeider, selgere, folk innen matbransjen, teknikere, designer ++ Og har med andre ord masse kompetanse som kan komme godt med i fremtiden ☺

Viktige saker for styret

Bygningsmassen:

Alle er enige i at man må ta et skikkelig tak i bygningsmassen. Det var godt for styret at det var så stor enighet rundt hva som må gjøres. Støy og fasade er dratt frem som det viktigste men det er også nevnt bekymring rundt avløp og drenering på takterrassen. Vi har også fått en ny lekkasje på den lille terrassen som sannsynligvis må fikses i løpet av vinteren.

Forslag fra beboere:

Økonomi:

De aller fleste synes en økning i parkeringsleien høres lurt ut. Det virker også som om alle viser forståelse for at også husleien sannsynligvis må opp med tiden for å kunne betjene nye lån som trengs for å utbedre alle tiltak.

Man er også enige i at husleien allerede er ganske høy slik at det vil være en stor fordel om vi kan redusere kostnader og prøve å begrense husleieøkningen.

Forslag fra beboere:

Sosialt

Mange synes at det er trist at svært få kjenner sine naboer og folk flest aner ikke hvem som bor her i blokka. Det er stor enighet om at det sosiale må bli bedre og alle er glade for at vi nå har fått en sosialkomité som kan hjelpe oss å finne sammen.

Noen forslag som er kommet inn til sosialgruppa.

Miljø:

Det er veldig positivt at noen planter blomster etc. på takterrassen og sørger for at det finnes noen bilder på veggene i fellesareal etc. Sosial og miljøkomitéen vil jobbe for at det skal bli enda triveligere å bo her.

Forslag fra beboere:

Brannalarm:

Alle er enig i at brannalarmen ikke bør gå når det ikke er brann. Hyppige brannalarmer har ført til at mange beboere ikke lenger tar den seriøst og alarmen har da mistet mye av sin funksjon. I verste fall kan dette føre til at noen brenner inne ved en brann. Det er derfor stor enighet om at de som har problemer med brannalarm i forbindelse med matlaging eller damp på bad flytter brannalarmen med støtte fra styret. Det er også stor enighet i at man må betale et gebyr ved utløst brannalarm for å understreke hvor alvorlig dette er. I tillegg skal det lages informasjon rundt dette og også rundt betjening av panel i gangen slik at den som utløser en alarm kan løpe ned og skru den raskt av.

Annet:

De aller fleste er på facebook, så det er bra at mye kommunikasjon foregår her. Likevel er det ikke alle som bruker facebook så all viktig info vil også komme på oppslag og hjemmeside. En ny hjemmeside er for øvrig under konstruksjon.

Styret vil den første tiden se mest på tiltak rundt oppgradering av bygningsmassen. Dette er en ganske langvarig prosess med design av mulige forslag, søknadsprosesser, innhenting av anbud etc. Vi vil legge det frem som en grunnpakke med ting som må gjøres og en del ting som kan komme i tillegg. Dette vil vi stemme over på generalforsamling utredet noen forslag litt grundigere. Sannsynligvis blir dette til våren.

På møtet som avholdes 29. januar vil styret presentere hvilke av disse ideene/forslagene vi helt sikkert vil jobbe videre med. I tillegg er det mange ideer og forslag både rundt bygningsmassene, det sosiale og miljøet som vi vil ha avstemning rundt for å finne ut hva beboerne ønsker mest. Man får da anledning til å komme med enda flere ideer før vi vurderer dem vi har i felleskap.

Som dere sikkert skjønner er det veldig mye å gjøre for styret i året som kommer. Vi er derfor avhengige av at folk møter opp på dugnad og generelt viser engasjement. Brenner du ekstra for noen av forslagene over, har du lyst til å starte en gruppe, eller mener du det er noe vi har glemt, så vennligst ta kontakt med styret. Vi håper alle møter på beboermøtet den 29. januar for å bidra til at vi tar de rette valgene og for å bli med på å forme bomiljøet vårt.

Med vennlig hilsen
Mads, Håkon, Pål, Solveig, Viktoria og Ivar (Styret med varamedlemmer)