Forebyggende tiltak mot falsk brannalarm

Last ned originaldokumentet.

Vi har hatt for mange falske brannalarmer, og dette har ført til at ikke alle tar alarmen så alvorlig som man bør. Dette kan i verste fall føre til at liv går tapt ved en virkelig brann, og det er nødvendig å iverksette noen tiltak:

Alle falske brannalarmer skal fra nå varsles til styret. Om du har utløst brannalarmen ber vi derfor om at du sender en mail til styret med navn og forklaring på det som har skjedd.

Om ikke disse tiltakene hjelper mye, vil det bli innført et gebyr ved utløsning av falsk brannalarm.

Du kan nå få dekt halve kostnaden ved å flytte brannalarmen til et mer egnet sted. Hvis du vil ha mer info om pris og mulighet for dette er det fint om du skriver deg på listen [på oppslag ved inngangspartiene] innen 1.februar 2014.

Mvh
Styret