Parkering

Vi disponerer 17 parkeringsplasser i kjelleren og 27 plasser ute.

Hvis du er interessert i parkering sender du epost til parkering@maanebakken.no.

Plassene fordeles etter ansinitet, og det er lurt å melde interesse for å stå på venteliste.

Priser på parkering

Mer informasjon om parkering kommer snart.