Møtereferat

Her er referater fra forskjellige møter i borettslaget.

Generalforsamlinger

Generalforsamling 13. september 2016
Protokoll fra generalforsamling 13. september 2016.
Generalforsamling 29. oktober 2015
Generalforsamling med årsmelding og regnskap for 2014, avholdt 29. oktober 2015.
Generalforsamling 5. november 2014
Generalforsamling med årsmelding og regnskap for 2013, avholdt 5. november 2014.
Generalforsamling 14. november 2013
Generalforsamling med årsmelding og regnskap for 2012, avholdt 14. november 2013.
Generalforsamling 12. november 2012
Generalforsamling med årsmelding og regnskap for 2011, avholdt 12. november 2012.
Generalforsamling 10. november 2011
Generalforsamling med årsmelding og regnskap for 2010, avholdt 10. november 2011.
Generalforsamling 14. juni 2010
Generalforsamling med årsmelding og regnskap for 2009, avholdt 14. juni 2010.