Referat fra generalforsamling 14. november 2013

Last ned originaldokumentet.

Møteleder: Hans Jørgen Tranvåg
Sekretær: Viktoria Larsen
Protokollunderskrivere: Solveig Røstad og Pål Larsen

Styrets beretning – godkjent.
Revisjonsberetning – kommentert.
Budsjett 2013 – godkjent.
Honorar til revisor - fastsettes etter regning.
Styrehonorar for 2012 – godkjent med kr 35.000.

På møtet var det 13 andeler som møtte opp. I blokka vår er det 47 andeler. Å stille opp på møtet (som er en gang i året) viser engasjement for eget bosted, naboer og ikke minst respekt for styret som jobber hardt og legger ned mange arbeidstimer for at du skal ha det greit i egen heim! Det siste året har man merket et økende og veldig positivt engasjement blant våre beboere. Det vil i fremtiden være ekstra viktig om vi skal klare å gjennomføre store prosjekter på bygningene våre og samtidig klare å gjøre dette til en mer sosial og trivelig plass å bo!

Det ble valgt nytt styre, og disse er borettslagets nye styrerepresentanter:

Styreleder: Mads Simonsen
Styremedlem: Pål Larsen
Styremedlem: Haakon Hegard
Vara: Viktoria Larsen
Vara: Ivar Nordang
Vara: Solveig Røstad

Stor takk til det forrige styret for all tid og energi de har brukt for å gjøre det bedre å bo for oss alle sammen! ☺