Styret i Månebakken borettslag

Styret i Månebakken borettslag består av:

Styreleder: Bjørn Inge Melås
Styremedlem: Pål Larsen
Styremedlem: Fredrik Andre Gyberg
Styremedlem: Jenny Harang-Nilsen
Varamedlem: Ole Magnus Ruud
Varamedlem: Ivar Flugekvam Nordang
Varamedlem: Mads Simonsen

For informasjon om hvordan du kan kontakte styret, se kontaktinformasjonen for borettslaget.