Ventilasjon

Mange leiligheter har vært plaget av sopp- og råteskader grunnet dårlig luftutskifting i leilighetene. Skader som følge av manglende luftutskifting må dekkes av andelseier da det er skyldes feil bruk av boenheten. Det er derfor viktig at de som disponerer leiligheten gjør som følger:

Om man opplever områder med kondens/vanndråper på vinduer må man ta grep, for det betyr enkelt og greit at luftfuktigheten i rommet er for høy. På kalde dager (da man gjerne ønsker vinduer lukket), vil varm og fuktig luft fra leiligheten kondensere på kalde flater (ikke bare vinduer), og man kan fort få store fuktskader. Fullstendig sanering av leiligheten er som regel eneste måte å bli kvitt sopp- og råteskader på.

Dersom en er i tvil om en ventilerer godt nok i leiligheten så kan en gå til anskaffelse av en luftfuktighetsmåler. Luftfuktighetsmålere er rimelige og kan fås kjøpt hos blant annet Clas Ohlson. Anbefalt luftfuktighet skal ligge mellom 20-50 % RH. Blir det høyere luftfuktighet enn 75% RH kan muggsopp begynne å vokse. Et alternativ for å begrense luftfuktigheten kan være å kjøpe seg en luftavfukter. Den kan innstilles på ønsket luftfuktighet og styres med innebygd luftfuktighetsmåler. Ved bruk av luftavfukter er det imidlertid viktig at en holder vinduene lukket slik at en ikke prøver å avfukte uteluften også.

Ta gjerne kontakt med styret om du skulle være i tvil, eller har spørsmål om fukt og ventilasjon.

Les mer om inneklima på: http://www.naaf.no/no/inneklima/